Monday, 16 April 2012

~RASIONAL PENDIDIKAN MUZIK DIAJAR DI SEKOLAH~   MUKADIMAH.  

Seorang guru muzik seharusnya dapat memberi rasional atau kewajaran yang meyakinkan mengapa subjek muzik patut diadakan di dalam kurikulum sekolah. Sekiranya guru Matematik atau Sains berbuat demikian untuk subjeknya dengan mudah, mengapa tidak guru muzik membuat hal yang sama? 


Muzik ialah satu saluran unik yang boleh menentukan tahap pencapaian mana-mana tamadun. Hal ini demikian kerana, segala bentuk seni termasuk muzik dapat membezakan tingkah laku manusia daripada makhluk yang lain. Malah, kajian-kajian dalam bidang arkeologi dan antropologi menunjukkan bahawa manusia pernah mengadakan pelbagai jenis aktiviti muzik sepanjang zaman.    RASIONAL PENDIDIKAN MUZIK DIAJAR DI SEKOLAH.  

1.  Muzik merupakan satu bidang yang kaya 
     dengan pelbagai jenis pengetahuan, 
     kemahiran dan cara-cara berfikir yang 
     berbeza dari zaman ke zaman dan dari satu 
     lokasi ke satu lokasi. Kebolehan bermain 
     alat muzik, menyanyi atau menghayati 
     muzik sama ada untuk menghiburkan diri 
     ataupun untuk perkembangan intelek 
     adalah wajar bagi setiap insan. 2.  Salah satu matlamat pendidikan muzik 
     ialah mewariskan budaya sesuatu 
     bangsa termasuk warisan budaya 
     manusia pada masa silam kepada 
     generasi muda. Antara komponen 
     utama dalam mana-mana budaya ialah 
     amalan muzik bangsa itu sendiri. Oleh 
     itu, pengajaran muzik dianggap 
     sebagai satu wadah yang betul untuk 
     mencapai objektif ini.3.  Melalui pengajaran muzik, guru dapat 
     mencungkil bakat terpendam yang 
     ada pada diri pelajar. Potensi dan 
     bakat yang ada pada murid sama 
     pentingnya dengan potensi dan bakat 
     lain seperti linguistik, yang mana 
     ialah boleh dicungkil pada peringkat 
     awal persekolahan. 4.  Muzik merupakan salah satu mekanisme 
     untuk menyalurkan sumber tenaga kreatif 
     yang semula jadi. Muzik juga memberi 
     peluang kepada individu untuk  
     meluahkan perasaan secara sihat. 
     Dengan secara tidak langsung, individu 
     terbabit dapat mengurangkan tekanan 
     yang dihadapi seterusnya dapat 
     mengimbangi emosi mereka.5.  Di dalam konteks masyarakat majmuk di 
     Malaysia, pembelajaran muzik di 
     sekolah-sekolah menjadi alat perpaduan 
     untuk mengeratkan lagi silaturrahim di  
     antara kaum Melayu, Cina, India dan 
     sebagainya supaya mereka boleh 
     bersatu dan menjalani kehidupan yang 
     muhibah.6.  Pembelajaran muzik di sekolah-sekolah adalah satu 
     dimensi yang memberi peluang kepada pelajar untuk 
     mencapai kejayaan. Hal ini adalah kerana, setiap 
     murid mempunyai kecenderungan yang berbeza. 
     Tidak semua pelajar cemerlang dalam bidang 
     akademik. Sebahagian murid yang tidak berminat 
     dalam bidang akademik, mungkin cemerlang di 
     dalam bidang muzik.No comments:

Post a Comment