Monday, 30 April 2012

~Video P&P~


P&P telah dijalankan di Bilik Muzik Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang, Klang. Kelas yang terlibat ialah Kelas 2 Bestari. Proses P&P telah berjalan dengan lancar kerana telah mendapat kerjasama yang baik daripada murid-murid berbantukan alatan mengajar seperti peralatan perkusi (percussion) dan radio.

No comments:

Post a Comment